Navigace

Obsah

Školní knihovna ve školním roce 2019/2020

otevírací doba: středa od 14:00 do 15:30 hodin (případně dle potřeb žáků)

 

Řád školní knihovny

  1. Knihy ze žákovské knihovny (učebna 1. stupně) si mohou bezplatně půjčovat všichni žáci Základní školy a Mateřské školy Deštné v O. h., rodiče žáků i veřejnost a to v průběhu školního roku od začátku října do konce května. O letních prázdninách se knihy nepůjčují.
  2. Půjčování a vracení knih probíhá ve stanovených výpůjčních hodinách. Všechny vypůjčené knihy musí knihovník zapsat do programu Bakaláři.

 

NEMŮŽU SI KNIHU VZÍT A ODEJÍT!

  1. Výpůjční doba je 1 měsíc. Po dohodě je ji možno prodloužit. V případě nedodržení výpůjční doby žák zaplatí  poplatek z prodlení ve výši 10,- Kč za každý měsíc. Peníze budou použity na nákup nových knih. V případě nemoci čtenáře může knihy do knihovny vrátit zákonný zástupce dítěte.
  2. Vypůjčené knihy si žáci nemohou půjčovat mezi sebou a nesmějí je půjčovat cizím osobám.
  3. Knihy jsou majetkem školy, proto s nimi žáci musí zacházet ohleduplně. Nesmějí se poškozovat vpisováním, podtrháváním, ohýbáním rohů nebo rozlamováním ve hřbetě, ani jiným způsobem. Každou knihu si žák při půjčování prohlédne a případné závady ihned nahlásí knihovníkovi.
  4. Zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit způsobem, který určí knihovník po dohodě s vedením školy.
  5. V knihovně se chováme tiše, ohleduplně k ostatním čtenářům.
  6. V prostorách knihovny je zakázáno jíst a pít.
  7. Tomu, kdo jakkoli poruší Řád školní knihovny, může být odňato výpůjční právo.

 

za školní knihovnu

Mgr. Karel Šimek