ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách
ZŠ a MŠ Deštné
v Orlických horách

Školní jídelna

obed  Školní jídelna při ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách zajišťuje stravování 
 pro žáky MŠ, ZŠ, zaměstnance školy. Školní jídelna rovněž nabízí možnost
 stravování pro externí strávníky.
 Při své činnosti se školní jídelna řídí ustanoveními vyhlášky
 č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění.
 
Přihláška ke stravování žáků ZŠ a MŠvnitřní řád školní jídelny jsou ke stažení zde nebo na stránce Základní informace a dokumenty školy.
 

!!! POZOR, ZÁSADNÍ INFORMACE!!!

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY (RODIČE)

OHLEDNĚ HRAZENÍ STRAVNÉHO OD 1. září 2020

 

Od září 2020 platby za stravné a poplatky přijímáme pouze prostřednictvím bankovních účtů! Platby je nutné uhradit do 25. dne předchozího měsíce (25. září na měsíc říjen). První platba na září má splatnost do 25. srpna 2020. Záloha se vypočítává jako 20násobek denního stravného.  

Číslo účtu: 180846387/0300

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno strávníka.  

 

CENY STRAVNÉHO:

     

MŠ měsíční platba

MŠ do 6 let

svačina 8,-Kč

oběd 22,-Kč

přesnídávka 8,-Kč

760,-Kč

MŠ do 7 let

svačina 8,-Kč

oběd 24,-Kč

přesnídávka 8,-Kč

800,-Kč

ZŠ oběd

7-10let   24,-Kč

11-14 let   26,-Kč

15 let a více   28,-Kč

 

 

ZŠ měsíční platba

480,-Kč

520,-Kč

560,-Kč

 

 

zaměstnanci ZŠ a MŠ

 

30,-Kč

     

 

cizí strávníci

od 1. 1. 2021

 

65,-Kč

75,-Kč

     

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazovány dle přílohy k vyhl. 107/2005Sb. na dobu školního roku, tzn. od 1. září stávajícího roku do 31. srpna následujícího roku, ve kterém dosahují věkové hranice dané kategorie.

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDA:

Na měsíc září je nutné žáka přihlásit nejpozději do konce měsíce srpna.

Zaplacené obědy v době nemoci, návštěvě lékaře, rodinných důvodů, akce pořádané školou apod. nutno odhlásit! Neodhlášené propadají podle zák.561/2005Sb. Nárok na oběd za sníženou cenu má dítě nárok pouze v první den nepřítomnosti. Obědy možno zakoupit za plnou cenu jako cizí strávník. Odhlášky a přihlášky obědů provádějte buď osobně, telefonicky, SMS nebo emailem nejpozději den předem nebo ráno do 6.30 hod.

tel: 739 037 209; e-mail: jidelna.zsdestne@seznam.cz

 

Poté už žádné změny nebudou respektovány a strava nebude ten den odhlášena a propadá.

Pokud dítě v MŠ není přítomno v čase odpolední svačiny, je toto nutné nahlásit uč. MŠ a poté mu bude dodatečně odhlášena (odpolední svačiny domů a jiné náhrady se neposkytují).

Přihlášení ke stravování je závazné na celý školní rok. Dny, ve kterých se bude dítě pravidelně stravovat, nahlaste vedoucí stravování. Pokud nastane změna, ihned tuto skutečnost nahlaste.

POKUD NEBUDE STRAVNÉ UHRAZENO VČAS, NEBUDE STRAVA NADÁLE POSKYTNUTA, POKUD NEBUDE DOHODNUTO JINAK!!!

 

.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Deštné v Orlických horách
IZO školy:
 102390649
IČO: 75015919
Ředitelka školy: Mgr. Hana Brychtová
telefon: +420 494 663 195
mobil: +420 739 037 237
e – mail: brychtova@zsdestne.cz

Datová schránka: pazmcpk
Bankovní spojení:  180846387/0300

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Svátek

Dnes je 22.9.2021

Svátek má Darina

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Evropský den bez aut

Zítra má svátek Berta

Odkazy

bakalariproskoly

Patička

Naši partneři

Certifikáty