ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách
ZŠ a MŠ Deštné
v Orlických horách

Informace k zápisu do MŠ

zápis do MŠ

zápis do MŠ Deštné v Orlických horách

Termín a místo zápisu do MŠ stanovila ředitelka MŠ v dohodě se zřizovatelem.

Termín zápisu byl stanoven na 4. května 2021. Vzhledem k současné situaci však zákonní zástupci mohou žádosti podávat od 3. do 14. května 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, žádosti o přijetí lze doručovat

  • datovou schránkou
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouhý email)
  • poštou

v krajním případě osobním podáním po předchozí domluvě v mateřské škole

ve dnech 4. května 2021 od 15:00 do 17:00 hod. a 5. května 2021 od 15:00 do 17:00 hod.

 

Tiskopisy potřebné k přihlášení dítěte do MŠ:

žádost o přijetí - je ke stažení na webových stránkách školy www.zsdestne.cz

(pokud nebude žádost podávat zákonný zástupce, je třeba doložit zmocnění k zastupování tj. „plnou moc“, podepsanou zákonným zástupcem-podpis zákonného zástupce nemusí být ověřen)

kopie rodného listu  - po ověření údajů z rodného listu, bude tento dokument skartován, nebude zakládán do spisu

potvrzení o očkování nebo čestné prohlášení o očkování – je ke stažení na webových stránkách školy www.zsdestne.cz

(nutno zaslat kopii očkovacího průkazu spolu s čestným prohlášením)

pokud dítě není očkováno, doložte potvrzení od lékaře, že

  • je proti nákaze imunní
  • nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

 očkování nedokládá dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné

V případě dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami doložte

kopii doporučení školského poradenského zařízení.

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo,

pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a ve vývěsce školy dne 2. 6. 2021.

Přílohy

informace pro zákonné zástupce

Informace pro zákonné zástupce o povinném předškolním vzdělávání (1).docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 21,61 kB

kritéria pro přijímání dětí

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ..docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 43,04 kB
Datum vložení: 5. 4. 2021 9:04
Datum poslední aktualizace: 5. 4. 2021 9:07
Autor: Mgr. Hana Brychtová, ředitelka školy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Deštné v Orlických horách
IZO školy:
 102390649
IČO: 75015919
Ředitelka školy: Mgr. Hana Brychtová
telefon: +420 494 663 195
mobil: +420 739 037 237
e – mail: brychtova@zsdestne.cz

Datová schránka: pazmcpk
Bankovní spojení:  180846387/0300

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Svátek

Dnes je 15.4.2021

Svátek má Anastázie

Zítra má svátek Irena

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den hlasu

Odkazy

bakalariproskoly

Patička

Naši partneři

Certifikáty