Navigace

Obsah

Zájmové útvary

Ve školním roce 2015 – 2016 mohou žáci naší školy navštěvovat tyto zájmové útvary

Mediální výchova Pondělí 1430 – 1515 p. ředitel Dusílek
Šikula Úterý 1245 – 1330 p. učitelka Pacholíková
Dramatický kroužek Středa 1430 – 1530 p. učitelka Havrdová
Taneční kroužek Čtvrtek 1245 – 1330 p. učitelka Brychtová
Flétna Čtvrtek 1345 – 1435 p. učitelka Rémišová
Sportovní kroužek Pátek 1300 – 1345 p. ředitel Dusílek
       
Florbal Pondělí 1330 – 1430  

 

 

p. Zachariáš

    1430 – 1530
    1530 – 1700
  Čtvrtek 1430 – 1530
    1530 – 1700
       
Horolezecký kroužek Středa 1530 – 1630 p. Hlaváček

 

Docházka do zájmových útvarů je zpoplatněna částkou 200 Kč za 1 zájmový útvar pololetně. Docházku do zájmového útvaru je možné ukončit ke konci 1. pololetí.

Docházka do zájmových útvarů Florbal a Horolezecký kroužek je pro žáky zdarma.