Navigace

Obsah

Školská rada

Školská rady je na naší škole zřízena dle ustanovení § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada umožňuje osobám mimo vedení školy podílet se na správě školy.

Funkční období rady je 3 leté.

 

Členy Školské rady naší školy jsou:

  • Arpád Lörincz – zástupce zřizovatele

  • Martina Christophová – zástupce rodičů

  • Mgr. Jana Rémišová – zástupce pedagogického sboru, předsekyně ŠR

 

     K 30. září 2019 byly školskou radou schváleny tyto dokumenty:

          - školní řád 2019/2020

          - výroční zpráva 2018/2019

          - ŠVP školní družiny

          - ŠVP základní školy