Navigace

Obsah

Učíme se společně...

Žákům mateřské školy a základní školy se specifickými vzdělávacími potřebami poskytujeme individuální přístup dle invididuálního vzdělávacího plánu. Tři z našich žáků pracují společně s pedagogickou asistentkou. Kromě hodnocení známkami používáme částečné respektive úplné slovní hodnocení. 

Při řešení výchovných problémů spolupracujeme s Pedagogickou psychologickou poradnou v Rychnově nad Kněžnou a Střediskem výchovné péče KOMPAS v Náchodě.

Na toto střediskou se mohou rodiče obracet i individuálně. 

www.svpkompas.cz

+420 491 424 390

svp.kompas@tiscali.cz