Navigace

Obsah

Pro strávníky

 

Ceník obědů

Mateřská škola do 6 let  
  přesnídávka 7 Kč
   oběd 20 Kč
  svačina 7 Kč
    34 Kč
     
Mateřská škola do 7 let  
  přesnídávka 7 Kč
  oběd 22 Kč
  svačina 7 Kč
    36 Kč
     
Základní škola 7 – 10 let 22 Kč
  11 – 14 let 24 Kč
  od 15 let 26 Kč
     
Zaměstnanci   28 Kč
Externí strávníci   60 Kč

 

Platby za stravování ve ŠJ jsou vybírány předem na následující měsíc ve výši ceny 22 obědů. Platba je možná v hotovosti ve školní jídelně nebo bezhotovostním převodem na účet školy 180846387/0300. Při platbě převodem prosím uvádějte do zprávy pro příjemce “Platba obědů – jméno strávníka”.

 

V případě nedoplatku více než jedné měsíční platby budou žáci ze stravováni vyloučeni do doby doplacení stravného.

 

Provedením platby strávníci objednávají stravu na příslušný počet dnů. Stravu je možné odhlásit každý den nejpozději do 6,15 osobně ve školní jídelně, telefonicky na tel. čísle 739 037 209 nebo el. poštou na adresu  jidelna.zsdestne@seznam.cz .

V době prázdnin, školních výletů a akcí mimo školu je žákům strava odhlášena automaticky.

V případě nemoci má strávník nárok na oběd pouze v 1. den nemoci. V dalších dnech je nutné stravu odhlásit. Bez odhlášení je strava evidována jako odebraná.


Řád školní jídelny

Přihláška ke stravování

Vyplněné formuláře je možné doručit osobně, dopisem, do datové schránky pazmcpk nebo el. cestou na adresu  jidelna.zsdestne@seznam.cz . Při použití elektronického způsobu dodání je v případě datové schránky nutné zaškrtnout volbu “Identifikace odesílatele”. Při zasláním e  – mailem je nutné zprávu podepsat platným elektronickým dopisem.


.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny p. Valentovou na tel. čísle 739 037 209.