Navigace

Obsah

 Vnitřní řád ŠD

 ke stažení

 

 • Školní družina je v provozu od 11. 00 do 16.00 hod.
 • Členy školní družiny se stávají žáci po odevzdání vyplněného a rodiči podepsaného zápisového lístku.
 • Docházka pro žáky školní družiny je povinná.
 • Změnu odchodu ze školní družiny oznámí rodič vždy písemnou formou-omluvenkou. Kde musí být uveden den, kterého se změna týká, přesný čas, způsob odchodu ze družiny a podpis rodičů.
 • Nelze uvolňovat žáka na telefonický vzkaz.
 • Školní družina využívá pro svoji činnost vlastní prostory ale má možnost využívat i tělocvičnu a kuchyňku.
 • Při příchodu do školní družiny si žáci odloží své aktovky na určené místo a odchází společně do jídelny.
 • Nevolnost nebo poranění hlásí žáci okamžitě vychovatelce.
 • Žák v žádném případě nemůže opustit budovu školy.
 • Do školní družiny není dovoleno nosit cenné věci nebo větší obsah peněz. Školní družina neodpovídá za ztrátu, či poškození.
 • Za žáka, který byl ve škole a do družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • ŠD zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků.