Navigace

Obsah

Zápis do MŠ

Typ: ostatní
14.5.2019

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Deštné v O.h.budou přednostně přijímány:

-děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,

-místo trvalého pobytu – Deštné v O.h., Plasnice, Sedloňov, Šediviny, Kounov, Uhřínov

- jsou uvedené na seznamu poskytnutém obecním úřadem,

-děti s trvalým pobytem mimo obec Deštné v O.h. podle věku od nejstarších po nejmladší,

-děti, jejichž sourozenec se vzdělává a i nadále se bude vzdělávat v mateřské (popř.základní) škole

- v případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a přijetí dvouletého dítěte se počet přijímaných dětí bude snižovat.

V průběhu školního roku může být dítě do MŠ přijato v případě, že je volná kapacita.


Vytvořeno: 9. 4. 2019
Poslední aktualizace: 9. 4. 2019 14:03
Autor: