Navigace

Obsah

Zápis do MŠ

Typ: ostatní
14.5.2018

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Deštné v O.h., budou přednostně přijímány:

- děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku a pro něž je MŠ spádová,

- mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu, v případě cizinců místo pobytu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově,

- jsou uvedené na seznamu poskytnutém obecním úřadem,

- děti s trvalým pobytem mimo obec Deštné v O.h. podle věku od nejstarších po nejmladší,

- děti, jejichž sourozenec se vzdělává a i nadále se bude vzdělávat v mateřské (popř.základní) škole

 

Pro školní rok 2018/2019 bude přijímáno 20 dětí.

- v případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.


Vytvořeno: 10. 4. 2018
Poslední aktualizace: 13. 4. 2018 07:40
Autor: