Navigace

Obsah

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Typ: ostatní
4.4.2019 15:00-17:00

Informace k zápisu do 1.třídy

Zápis proběhne 4.4.2018 v době od 15,00 do 17,00 hod.

Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013

§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání: Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

§ 3a odst. 2 vyhlášky o základním vzdělávání: V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

§ 3a odst. 3 vyhlášky o základním vzdělávání: Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

§ 3a odst. 4 vyhlášky o základním vzdělávání: Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.

Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz. § 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.)

* písemná žádost zákonných zástupců,

* doporučení školského poradenského zařízení,

* doporučení odborného lékaře.

Při zápisu je nutné doložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Desatero pro rodiče


Příloha

Vytvořeno: 5. 3. 2019
Poslední aktualizace: 5. 3. 2019 13:39
Autor: