Navigace

Obsah

PROJEKTY – DOTACE (GRANT) – ŠABLONY VE ŠKOLSTVÍ

Typ: ostatní
.

PROJEKTY – DOTACE (GRANT) – ŠABLONY VE ŠKOLSTVÍ

Pravděpodobně jste tyto pojmy slyšeli, ale nevíte, co znamenají. Pokusím se Vám je vysvětlit, a pokud jste znalí, všechno znáte, můžete klidně začít číst další článek.

PROJEKT je tematická aktivita, kterou si připravují učitelé, aby žákům atraktivní formou přiblížili látku. Namátkou vybírám – ve škole jsme měli historický den, sportovní den, den se stavebnicemi, turisticko-poznávací den a podobně. Někteří lidé říkají, že jsou to promarněné dny. Nemyslím si to. Místo vyučovacích hodin pracujeme bez přerušení tak dlouho, pokud žáci nedodělají zadaný úkol. Místo sezení v lavicích sedíme na zemi, na žíněnkách, můžeme chodit po třídě, protáhnout se a hlavně nepracujeme samostatně, ale ve skupinách. Kromě učiva se tak učíme i kamarádskému chování, spolupráci, hledání kompromisů.

DOTACE (GRANT) – je účelové získání peněz na konkrétní věc, aktivitu. Znamená to, že učitelé musí vymyslet projekt, na který potřebují peníze, které však škola nemá. Například, že v hodinách tělocviku budou děti učit novým sportům – lakrosu, badmintonu, apod. Jenže potřebujete vcelku drahé vybavení. Proto škola pošle žádost o dotaci na krajský úřad, ministerstvo nebo firmě, nadaci a doufá, že její nápad zaujme tyto organizace a ony pak dají škole peníze na realizaci. Nemyslete si, není to jednoduché. Musíte mít dobrý nápad, umět ho atraktivně napsat, přesně napsat, na co peníze použijete, co si všechno pořídíte. Ale především, co budete v průběhu ne jednoho, ale několika let s nakoupeným vybavením dělat. A musíte pěkně všechno přehledně vyúčtovat.

Na naší škole píšeme žádosti o dotace každý rok. Letos například jsme získali dotaci na zájezdy pro naše žáky. Dotaci na vybavení tělocvičny. Nebo jsme mohli nakoupit vyučovací pomůcky.

ŠABLONY VE ŠKOLSTVÍ – to je název dotačního programu, který vypsalo ministerstvo školství ve spolupráci s Evropskou unií. Naše škola se do tohoto projektu přihlásila, jak už jsme loni psali, a získali jsme 580.000,-Kč na vybavení školy, vzdělávání učitelů, informační vzdělávání rodičů našich žáků, zájmové kroužky a také na doučování žáků naší školy.

Právě v těchto dnech začíná na naší škole zájmový kroužek „Klub logických a deskových her“, kde si žáci inspirativní formou opakují matematiku, češtinu, zdokonalují logiku, samostatnost, skupinovou spolupráci a další. Rodiče žáků budou moci přijít na besedy s lektory o výchově, stravování, dozvědí se, jak správně řešit problémy s dětmi, jak je motivovat, jak jim školní docházku zpříjemnit, ale také, jaká pravidla by se měli žáci naučit dodržovat, aby se později uplatnili na trhu práce. Učitelé po vyučování připravují žáky na přijímací zkoušky na střední školy…

Vážení čtenáři tohoto článku, pokud jsem Vám dostatečně vysvětlil v současné době velmi často skloňované pojmy, jsem tomu rád. Pokud byste se chtěli dozvědět něco více o tom, jak dotace, projekty a šablony fungují na naší škole, přijďte a nejen já, ale i ostatní učitelé nebo paní ředitelka Vám rádi poskytneme další informace.

Za kolektiv učitelů Mgr. Karel Šimek


Vytvořeno: 22. 2. 2018
Poslední aktualizace: 22. 2. 2018 13:48
Autor: