Navigace

Obsah

Den v naší školce

 

 

      MŠ zajišťuje celodenní provoz od 7.00 do16.30 hodin. Dvě třídy pojmou kapacitu 40 dětí ve věku od 2 let. V letošní školním roce je otevřeno jedno oddělení. Předškolní děti pracují zvlášť ve vedlejší třídě, aby byla zajištěna kvalitní příprava pro vstup do první třídy.

      Režim dne pro děti není pevně stanoven, je pouze rámcový a reaguje na změny a potřeby. Pevně stanoveny jsou pouze doby jídla, pobyty venku a odpočinek. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Děti mají dostatek času i prostoru pro volnou hru, poměr spontánních a řízených činností je vyvážen. Plánování činností reaguje na potřeby a zájmy dětí. Nabízíme dostatečné množství materiálu, pomůcek i hraček. |Veškeré aktivity se organizují tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování.

 

 

 

 

Režim dne oddělení Kapičky:

 

 

7.00 – 8.30 - příchod dětí do MŠ, volné hry a činnosti, individuální práce, pohybové aktivity

8.30- 8.45 - hygiena, svačina

08.45 – 9.30 – pohybové aktivity, řízené činnosti

09.30 – 11.15 – pobyt venku

11.15 – 12.00 - hygiena, oběd

12.00 – 13.45 – odpočinek

13.45 – 14.15 – svačina

14.15 – 16.30 – odpolední činnosti, volné hry, individuální práce s dětmi

 

Režim dne předškoláků

 

8.45 – 9.30 – řízené aktivity dle tematického celku

9.30 – 11.15 – pobyt venku

11.15 – 12.00 – hygiena, oběd

12.00 – 13.00 – odpočinek

13.00 – 13.45– činnosti nabídnuté učitelkou, individuální práce s dětmi

13.45 – 14.15 – svačina

14.15 – 16.30 – odpolední činnosti, volné hry, individuální práce s dětmi