Navigace

Obsah

Individuální vzdělávání

Naše škola umožňuje žákům 1. stupně individuální vzdělávání dle ustanovení §41 zákona č. 561/2004 Sb. .

homeschool

Individuální vzdělání je realizováno za těchto podmínek:

a) individuálně vzdělávaný žák musí být přijat k plnění povinné školní docházky v naší škole

b) individuálně se mohou vzdělávat pouze žáci 1. stupně základní školy

c) individuální vzdělávání se povoluje na základě žádosti zákonného zástupce dítěte

d) součástí žádosti o individuální vzdělávání musí být vyjádření školského poradenského zařízení

e) osoba, která bude dítě individuálně vzdělávat, získala alespoň úplné střední vzdělání s maturitou (nutno doložit kopií dokladu o získaném vzdělávání)

f) individuálně vzdělávaný žák koná každé pololetí zkoušky z příslušného učiva

 


 

Žádost o přestup žáka (DOC)

Žádost o přestup žáka (PDF)

Žádost o individuální vzdělávání (DOC)

 

Vyplněné formuláře je možné doručit osobně, dopisem, do datové schránky pazmcpk nebo el. cestou na adresu info@zsdestne.cz. Při použití elektronického způsobu dodání je v případě datové schránky nutné zaškrtnout volbu “Identifikace odesílatele”. Při zasláním e  – mailem je nutné zprávu podepsat platným elektronickým podpisem.

 


 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím ředitele školy.